Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die de website www.nieuwbouw-vaals.nl bezoekt.

Nieuwbouw Nederland voelt zich verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website(s) gebruikt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Nieuwbouw Nederland. Door gebruik te maken van deze website of de diensten van Nieuwbouw Nederland geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Nieuwbouw Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Versie:
1.1
Versiedatum:
06-11-2018

1. Beheer

1a. De website www.nieuwbouw-vaals.nl staat onder beheer van Nieuwbouw Nederland B.V. ("Beheerder") De contactgegevens zijn te vinden op www.nieuwbouwnl.nl

1b. Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

1c. Beheerder houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

1d. Beheerder van de site faciliteert in de opslag van data op gezag van Aanbieder.

2. Aanbieder

2a. De website www.nieuwbouw-vaals.nl wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, Nieuwbouw Nederland B.V. en diens aanverwante dienstverleners ("Aanbieder").

3. Gegevensverwerking

Gegevens die door Geïnteresseerde (nieuwbouw woningzoekende) verstrekt worden kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

3a Het informeren van Geïnteresseerde over nieuwbouwprojecten in de regio Vaals en algemene nieuwbouwtrends.

3b Het verwerken van de belangstelling en/of interesse in een (nieuwbouw)project en daarbij toebehorende objecten (woningen) en aanverwanten (woonwensen).

3c Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de inschrijving, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

3d Het onder de aandacht brengen van de ontwikkelingen binnen het project via een nieuwsbrief. Eventueel aanverwante informatie (tips, handigheid, overige projecten, et cetera) waarvan Aanbieder of Beheerder denkt dat het kan bijdrage levert aan de geïnformeerdheid van de Geïnteresseerde.

3e Gegevens van Geïnteresseerde worden verstrekt aan de Aanbieder (en/of andere geselecteerde partners) wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.

3f Gegevens van Geïnteresseerde kunnen anoniem worden ingezet voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van persoonsgegevens).

3g Indien Geïnteresseerde wenst dat de verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kan Geïnteresseerde deze op verzoek laten verwijderen door een e-mail te sturen naar support@nieuwbouw-nederland.nl.

Een overzicht van de gegevensverwerking en doeleinden kunt u hier vinden.

4. Persoonsgegevens en derden

Persoonsgegevens die door de Geïnteresseerde zijn aangeleverd worden uitsluitend aan derden verstrekt als hier expliciet toestemming toe gegevens is, zoals in het geval van een projectinschrijving en/of dienstaanvraag. Met een uitzonderingen op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Een overzicht van de gegevensverwerking en doeleinden kunt u hier vinden.

5. Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De gegevens die de Geïnteresseerde verstrekt, worden via een beveiligde verbinding opgeslagen en beheerd. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder. Zie verwerking persoonsgegevens voor nadere toelichting op de verwerking van persoonsgegevens.

6. Cookies

Om de website www.nieuwbouw-vaals.nl aan te bieden, wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

6a. Permanente cookies
De website www.nieuwbouw-vaals.nl plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

6b. Google Analytics
De website www.nieuwbouw-vaals.nl maakt mogelijk gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

6c. Pixel tags
De website www.nieuwbouw-vaals.nl kan gebruik maken van "pixel tags" (kleine grafische bestanden, ook bekend als "tracking pixels" of "web beacons") of andere middelen voor datacollectie gebruiken om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van de website. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over het bezoek aan www.nieuwbouw-vaals.nl.

6d. Sociale knoppen
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook, Pinterest, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, adviseren wij u de privacyverklaring van de desbetreffende sociale media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

6e. Nieuwsbrief
Voor nieuwsbrieven wordt mogelijk gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel is te zien of een e-mail is geopend. De gegevens uit de tracking pixel worden door ons gebruikt voor het optimaliseren van onze website en onze nieuwsbrieven.

7. Verwijderen Cookies

Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van coockies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internet browser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is 'ctrl + shift + del'

8. Gegevens van bezoekers

a. Op de websites van Beheerder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie/aanbod op de site te kunnen plaatsen.

b. Bezoeker kan op de website www.nieuwbouw-vaals.nl mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

9. Beheer persoonlijke gegevens

Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens beheren via een persoonlijke omgeving (account). Toegang tot dit account is persoonsgebonden en wordt verstrekt op basis van een e-mailadres en versleuteld wachtwoord combinatie, en enkel beschikbaar gesteld aan Geïnteresseerde.

10.Uitschrijven Nieuwsbrief

Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: support@nieuwbouw-nederland.nl

11. Verzoek tot vergetelheid

Indien gewenst wordt het persoonsgebonden account, inclusief alle verstrekte data, volledig worden verwijderd kan dit verzoek via het account ingediend worden onder het item 'Mijn Inschrijving'.

Of neem contact op met het verzoek tot vergetelheid via: support@nieuwbouw-nederland.nl

12. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacyverklaring terecht bij Beheerder. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacyverklaring.

13. Disclaimer

Beheerder is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.